vietnamesemain

Sinh Hoạt Phụ Nữ

Chủ Đề:                  Bày Tỏ Đức Tin Qua Sự Phục Vụ

Thánh Ca:              Đêm Đến (TC #384)

Câu Gốc:                I Cô-rinh-tô 15:58

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích dâu.”

Ban Chấp Hành Phụ Nữ 2013:

Trưởng Ban:             Bà Nguyễn Đạo ( Thúy)

Phó Trưởng Ban:      Bà Đào Việt Hải (Mỹ Duyên)

Thư Ký:                      Bà Phạm Thanh (Thanh Hương)

Tư Hóa:                      Bà QP Nguyễn Xuân Tín (Kim Anh)

Ẩm Thực:                   Bà Lê Văn Lắm (Thanh Bình)

Gây Quỹ:                    Bà Đào Việt Dũng (Thanh Thủy)

Thăm Viếng:               Cô Huỳnh Quế Phương

Linh vụ:                       Bà Trần Gia Khang (Thanh Phương)

Cố Vấn:                       Bà Nguyễn Hữu Cường ( Tường Vi)