vietnamesemain

Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ

Mục đích:    Tạo môi trường, cơ hội học Lời Chúa vào những ngày, giờ khác nhau trong tuần tùy theo nhu cầu của mỗi nhóm; nhưng cùng một mục tiêu, một đường hướng chung là cùng nhau nâng đỡ đời sống tâm ling của mỗi anh chị em trong Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa, chia xẻ kinh nghiện bước theo Chúa, cùng nhau tạo cơ hội đem những người thân, bạn bè hoặc những người chưa biết Chúa đến với Chúa qua những buổi sinh hoạt, nhóm họp của nhóm nhỏ.                                

Có các nhóm nhỏ đã hoạt động trong những năm qua, nay vẫn tiếp tục hoạt động trong năm 2012:
*       Nhóm Trưởng là Ông Lê Mỹ Long 
(mỗi sáng thứ năm tại Hội Thánh) số thành viên phần lớn là những người lớn tuổi và những người đi làm ban tối vẫn được duy trì, trung tín tham dự đều đặn.

*       Nhóm Trưởng là Bà Trần Thanh Phương  (mỗi sáng thứ bảy, tại tư gia Ông Bà Trần Gia Khang) vẫn trung tín học Lời Chúa, số thành viên năm nay được năm (5) người.  Thêm vào đó thì có học Kinh Thánh on-line và có một số anh chị em ở xa cũng gia nhập học Kinh Thánh chung.

*        Nhóm Trưởng là Bà Phạm Thanh Hương, phó là Bà Trương Kim Hân  (mỗi tối Chúa nhật lúc 8:00 pm) nhóm này mới bắt đầu qua phương cách bằng điện thoại liên kết (conference call).  Câu gốc trong Thi Thiên 100:1  “Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!” Học trong 3 đề tài: 1) Đức Chúa Trời là ai? 2) Con người là gì? 3) Lời hứa của Đức Chúa Trời.  Hiện nay nhóm này có 12-14 người tham dự.  Các chị em này cũng sắp xếp những thì giờ để gặp gở nhau tại những điểm hẹn qua sự  đồng ý của mọi người.


• Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện nhiều để Chúa Thánh Linh soi dẫn cho các nhóm nhỏ trong năm 2012 và những năm kế tiếp được đầy ơn của Chúa để có thêm nhiều nhóm mới, thêm môi trường, thêm cơ hội đem nhiều người đến với Chúa.
• Cảm tạ Chúa về sự nhân từ, thương xót và sự thành tín của Ngài đã ban ơn phước cho tất cả anh chị em trưởng nhóm cũng như các thành viên của nhóm đã trung tín tham gia một cách nhiệt tâm trong suốt năm qua.