vietnamesemain

Sinh Hoạt Nam Giới

Chủ Đề:                  Nhờ Sức Chúa

Thánh Ca:              Bài Ca Hiệp Một (#357)

Câu Gốc:                Ê-phê-sô 6:10

“Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài”

Ban Chấp Hành Nam Giới 2013:

Trưởng Ban:              Ông Đào Việt Hùng

Phó Trưởng Ban:       Ông Dương Văn Thanh

Thư Ký:                      Ông Krajan Teh

Tư Hoá:                      Ông Lưu Đức Thư

Nghị Viên:                   Ông Nguyễn  Thành Dinh