vietnamesemain

Mục Vụ

Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Lancaster được thành lập vào năm 1976 theo như tinh thần của Hội Thánh đầu tiên trong Công Vụ các Sứ Đồ.  Chúng ta bắt đầu ra từ một nhóm nhỏ của những người yêu mến Đức Chúa Trời.  Qua sự họp mặt mỗi tuần một lần tại nhà của những người tin nhận Chúa.  Họ đến với nhau qua các giờ học Lời Chúa trong Kinh thánh; qua những giờ Cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa; và thông công qua các bửa ăn.

Rồi theo thời gian Chúa chúc phước, làm cho Hội Thánh của Ngài được tăng trưởng và phát triển về mọi mặt.  Tất cả đều bắt đầu từ một sinh hoạt nhóm nhỏ học lời Chúa, nhóm cầu nguyện, sinh hoạt các nhóm tùy theo giới và nhu cầu.

Chúng tôi thân mời quý vị đến tham dự các sinh hoạt của nhóm nhỏ, các lớp học Lời Chúa vào sáng Chúa nhật, các sinh hoạt của Nam giới,  các sinh hoạt của Nữ giới; và ước mong được làm bạn với quý vị qua những giờ thông công sinh hoạt này.