vietnamesemain

Tình Yêu Chúa Muôn Đời

  • Jun 11

    Starts: June 11, 2016 @ 9:00 am

    Ends: June 12, 2016 @ 2:00 pm

    Place: 3435 Nolt Rd, Landisville, PA 17538

Xin để dành ngày 11 & 12 tháng 6, năm 2016
Cho Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập
Hội Thánh Tin Lành Lancaster (1976-2016)
“Tình Yêu Chúa Muôn Đời”

 

Saturday June 11 th – Thứ bảy ngày 11

8:30 – 9:30         Fellowship and sign-in – Thông công và ghi danh

9:30 – 10:00       Welcome guests – Chào mừng quan khách

10:15 – 10:45       Introduction of founding members and testimony – Giới thiệu các thành viên

sáng lập và lời làm chứng

11:00 – 11:45     Sermon – Pastor Huynh Van Linh – Giảng Luận (Mục Sư Huỳnh Văn Linh)

12:00 – 1:15      Lunch – Ăn Trưa

1:15 – 1:30         Back to Church service – Thờ phượng

2:45 – 3:30         Sermon – Pastor Nguyen Huu Cuong – Giảng Luận (Mục Sư Nguyễn Hữu Cường

4:00 – 4:30          Acknowledgement of previous Pastors with

words of thanks and gifts – Lời cảm ơn và quà tặng cho các cựu mục sư

4:30 – 5:00       Group photo – Chụp hình lưu niệm

Sunday June 12 th – Chúa Nhật ngày 12

8:30 – 9:30         Fellowship – Thông công

9:30 – 10:00       Welcome guests – Chào mừng quan khách

10:00 – 10:45      Future of The Lancaster Vietnamese Church – Tương lai

Hội Thánh Việt-nam tại Lancaster

10:45 – 11:30       Sermon – Giảng Luận

11:30 – 12:00      Praise and words of thanks – Ca ngợi và cảm tạ

12:00 – 1:00       Lunch – Ăn Trưa

1:00 – 2:00       Group photo – Chụp hình lưu niệm