vietnamesemain

Truyền Giáo & Chứng Đạo

Chủ đề:  Chúa được sáng danh, nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh

Kinh Thánh:  Công- vụ 2:46-47

Mục đích:   Tin mừng được đến cho tất cả người Việt Nam tại Lancaster và vùng phụ cận bằng phương pháp kết thân qua tình bạn.

I.      Chương trình huấn luyện phương cách tìm và kết thân qua tình bạn hữu:

-Mục Sư Huỳnh Văn Linh thuyết trình huấn luyện phương cách tháng 2/2012.

-Mục Sư Nguyễn Thanh Tuyền thuyết trình huấn luyện tháng 4/2012.

II.     Truyền giảng cho Cộng đồng Việt Nam qua chương trình sức khỏe cộng đồng.

III.   Chứng đạo cá nhân và phát sách:

-Sáng Thứ Bảy phát sách “Chân Trời mới-Trở về mái nhà xưa” cho người Việt ở chợ trời Leola.

-Chứng đạo cá nhân: Thăm viếng một số gia đình người Việt trong vùng.

Tham Gia:      Chúng tôi rất mong được quý vị hổ trợ trong lời cầu thay và nếu được thì cùng tham gia với chúng tôi trong công tác mở mang bờ cỏi nước trời .

Liên lạc:         Ông Trương Văn Nguyện; Ông Nguyễn Chiến Thắng & Ông Nguyễn Thành Dinh.