vietnamesemain

Sứ Mạng

Tuyên ngôn: HT Lancaster là Hội Thánh Hiệp Một ấm cúng trong niềm Thông công hầu cho được sâu nhiệm trong sự huấn luyện qua sự đào tạo Môn Đệ để làm vững mạnh trong sự Thờ phượng.

Mục tiêu:  Hội Thánh Lancaster Tôn cao Chúa bằng:

  • Cứu vớt tội nhân qua Lời của Chúa.
  • Môn đệ hoá bằng Lời Lẽ Thật.
  • Mối thông công sâu nhiệm trong thân thể Chúa.
  • Thờ Phượng với một tâm thần lẽ thật.

Khải tưng & Tương Lai của hội thánh Lancaster.

Nếu Đức Chúa Jêsus của chúng ta chưa trở lại thì trong 20 năm đến hội thánh Việt Nam tại Lancaster sẽ như là hội thánh nói tiếng Anh hoàn toàn. Dù vậy Hội thánh sẽ tiếp tục nóng cháy trong công việc hoàn tất Đại Mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus, tiếp tục huấn luyện thêm nhân sự để cùng phục vụ, kêu gọi thế hệ thứ hai dâng hiến cuộc đời của mình và hội thánh sẽ hổ trợ trong công việc đào tạo nhân sự.